Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Không thể chờ để phang thằng con trai