Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đang chịch thì em tháo bao đòi nhân trần